Werkwijze

Door in stappen en fases te denken leveren wij toekomstgerichte en duurzame oplossingen.

Van onafhankelijk onderzoek tot beheer

Onze organisatie bestaat uitsluitend uit techneuten die samen met jou het doel hebben om te komen tot de beste oplossing. Wij vinden niets vervelender dan desinvesteringen! 

Ondanks dat ieder project anders en vaak maatwerk is doorlopen wij graag onderstaande stappen met onze opdrachtgevers. 

Ook bieden wij de mogelijkheid om een liggende offerte, it-architectuur of onderzoeksdocumentatie van bijvoorbeeld een andere leverancier te laten beoordelen.

100% betrokkenheid

Van onderzoek tot support

Elk project heeft een kop en een staart. Op deze pagina laten we graag aan je zien welke stappen wij het liefst doorlopen met onze opdrachtgevers. 

Onafhankelijk onderzoek of advies

Nog voor de start van een project is het noodzakelijk om te onderzoeken of de juiste vragen zijn gesteld. En of de huidige it-architectuur volledig in beeld is.

Sprint 0

Elk project start – of zou moeten starten – met het in kaart brengen van aannames, wensen, eisen en (on)mogelijkheden, de ontdekkingsfase of Sprint 0. Kortom een project voorbereidende fase, scope bepalen.

Fase 1 t/m ...

Realisatie van het project. Van proof of concept tot production ready state en  uiteindelijk livegang. Een project kan uit verschillende fases bestaan dit ligt aan de omvang van het project.

Continuous improvement

Na oplevering zullen er altijd nog doorlopende zaken zijn die opgepakt dienen te worden. Dit valt onder continuous improvement. 

Code awesome shit!

Onze kracht

Kroescontrol is jouw technische sparringspartner gespecialiseerd in automatiseringsvraagstukken. Wij voorzien organisaties graag van de beste en duurzaamste oplossingen. Uitdagingen schrikken ons niet af!

Cloud Native
DevOps
Opensource
Containerisatie