Algemene voorwaarden

IT met voorwaarden die je begrijpt

Algemene voorwaarden en meer

Om een goede samenwerking te garanderen, zijn er een aantal afspraken waar wij onszelf en anderen graag aan houden. Deze zijn ondergebracht in onderstaande categorieën.

Algemene voorwaarden

Kroescontrol BV hanteert de algemene voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de branchevereniging NLdigital. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden van toepassing. De NLdigital voorwaarden kun je hier bekijken. De NLdigital voorwaarden zijn door NLdigital gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Disclaimer

Kroescontrol BV verwelkomt je graag op www.kroescontrol.nl. Wij doen erg ons best om jou een zo duidelijk en helder mogelijke website te bieden. Toch kan het voorkomen dat we een foutje maken. Wij kunnen je dan ook geen garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit geven wat betreft de informatie op deze site. Deze informatie is daarbij uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Informatie van derden

Ook anderen maken weleens een fout. Kroescontrol BV is dan ook niet aansprakelijk voor de opgenomen links naar websites of diensten van derden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom die via de website worden aangeboden, blijven van Kroescontrol BV. Je mag dus geen plaatjes, teksten, logo’s, GIF-jes en dergelijke die op de website staan zonder onze toestemming kopiëren, downloaden of op een andere manier eigen maken en openbaar maken. Wel mag je informatie van deze website afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Privacybeleid & Cookies

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kroescontrol acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je vindt hier onze volledige privacyverklaring

Abuse Notice and Takedown

Kroescontrol houdt haar netwerk vrij van systemen die overlast geven en hanteert een abuse, notice and takedown procedure voor klachten over haar klanten.

 

Indien je je in jouw recht voelt aangetast door een klant van ons, bemiddelt Kroescontrol tussen u en onze klant. Indien dit geen uitkomst biedt, moeten wij op basis van de klacht en de wettelijke voorschriften een afweging maken. Bij evident onrechtmatig materiaal kan Kroescontrol in sommige gevallen materiaal ontoegankelijk maken. Indien je een notice and takedown verzoek wilt doen, dan kun je deze melding versturen naar sec@kroescontrol.nl of via de contactgegevens op onze contactpagina.

Spam

Het is voor klanten van Kroescontrol verboden om spam te versturen. Bij e-mail gaat het in dit geval om de toestemming, maar soms ook om de inhoud.De definitie is “consent, not content”: of het nu een commerciële, religieuze of culturele e-mail gaat, het is verboden indien er geen toestemming voor is. Daarnaast zijn er diverse andere voorwaarden waaraan de inhoud van een e-mail moet voldoen. Indien er niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, is het versturen van die e-mail naast strafbaar, ook in strijd met de voorwaarden van Kroescontrol.

 
Indien je klachten hebt over dergelijke e-mails door een klant van ons, dan kunt u deze melding versturen naar sec@kroescontrol.nl of via de contactgegevens op onze contactpagina.Wij mogen de aangeboden informatie altijd wijzigingen zonder je daarvan op de hoogte te brengen. Het is daarom aan te raden om regelmatig te controleren of de informatie die je nodig hebt, is gewijzigd.
 
Wij wensen je verder veel leesplezier en mocht je vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn altijd op zoek naar collega's!